Tips om grön mossa

När vi är mitt uppe i sommaren och gräsmattesäsongen har dragit igång med det ständiga kriget mot grön mossa. Så där lagom till semestern så kan man börja sätta igång och försöka få bort mossan från gräsmattan om man väljer att stanna hemma. Det finns dock ett par tips, kanske inte till denna sommaren, men väl till nästkommande, för tro mig, mossan kommer med all säkerhet att återkomma nästa år också. Och ha tålamod, även om du kan börja redan nu så kommer det ta tid att få synliga resultat.

Det finns tre gyllene variabler när det gäller den perfekta, mossfria gräsmattan: rätt mängd vatten, rätt mängd gödsel och rätt klippning.  Vi går igenom alla tre och avslutar med en sammanfattning.

Rätt mängd vatten

Det handlar egentligen inte om vad mossa gillar utan vad som gör att gräset växer bra. Nyckeln till en perfekt gräsmatta är inte att bekämpa mossa och ogräs utan snarare att få gräset att växa bra då det tränger bort ogräset och mossan. Vattna således lagom mycket med jämna mellanrum så den håller en kontant vattennivå. Var tredje dag normalt och varannan dag när det är riktigt varmt. Se till att vattna på kvällen då vattnet då inte dunstar bort utan går ner i jorden.

Rätt mängd med gödsel

Som i ett led för att få gräset att växa spänstigare och bättre ska man gödsla gräsmattan med jämna mellanrum. Det bästa är att gödsla samtidigt som man vattnar då gödseln har bäst effekt då den sjunker ner i gräsmattan och med hjälp av vattnet så sköljs den givetvis ner i gräsmattan.

Rätt klippning

Det unikum svenska ordet ”lagom” kommer in perfekt här. Klipp lagom ofta och klipp lagom högt. Det är lätt att klippa för ofta och för lågt, då kommer gräset inte ges möjlighet att växa ut sig och resultatet blir att mossa kan ta sig in i gräsmattan och ta plats från gräset. Kom ihåg att nyckeln är att gräset tar upp allt plats och energi i gräsmattan så ogräs och mossa inte får plats.

Om problemet är allvarligare kan man använda sig av lite andra enkla knep för att bli kvitt mossan. Mossa växer som bäst när pH sjunker under 5.5 och en normal gräsmatta ska helst hålla 6.5 till 7.0. Det finns givetvis en uppsjö med olika mossmedel typ Mossa GTI och annat, dessa fungerar bra, men kostar också en del. I min egen mening är det bästa att sprida på kalk med jämna mellanrum då det neutraliserar pH och inte ger upphov till några utsläpp.

Man ska också vara försiktig med att låta mossor växa sig nära huset då de kan bli som en påväxt på huset. Om mossa växer upp på husets betong eller grund så ska man göra en enklare sanering genom att helt enkelt avlägsna mossan med en kratta eller med händerna. För att motverka att grön mossa växer där igen kan man lägga på lite kalk som, som sagt, neutraliserar pH-värdet och skapar en otrevlig miljö för mossan att växa i.

För att få en perfekt start på säsongen kan man spruta gräsmattan med Fulstopp som spätts ut 500 ggr. 20 ml Fulstopp blandas med 10 liter vatten, läggs på med ryggspruta tills det precis börjar rinna. Mossan försvinner på 3-4 veckor, likadant gör antraknos, snömögel, svampar med mera. Snabbt, enkelt och det kostar nästan ingenting alls.

Kalk, järnsulfat, mossa gti eller vad fungerar bäst?

Det finns verkligen jätte många olika mossmedel att välja mellan; kalk, järnsulfat, mossa gti och många fler, men vad fungerar bäst bland alla dessa? Utrotning av mossa i svenska gräsmattor är en affär som omsätter mångmiljonbelopp varje år och det finns allt mellan hemkurer för några få kronor per liter upp till mirakelkurer för flera hundra kronor per liter. Det är givetvis svårt att veta vad som fungerar bäst i denna djungel, men det finns några sanningar om mossutrotning som jag tänkte bena ut.

Först bör man veta varför mossa växer i gräsmattor. Det beror i mångt och mycket på ett par få variabler nämligen fuktnivåer och pH-värde i jorden och luften. Vi börjar med fukten; mossor, precis som alger, alvar, mögel och svampar, växer bäst i fuktiga miljöer, man måste därför se till det inte ges möjlighet att skapa en fuktig miljö där den kan växa. Ett par tips är att man ser till att gräsmattan har en bra naturlig dränering så vatten inte kan ansamlas, dessutom ska man se till att man använder gräsuppsamlare när man klipper gräset då det gräs som annars blir kvar kan skapa en fuktansamling.

När det gäller pH-värdet så växer gräset optimalt när pH ligger runt 6.5 till 7.0, medan mossan växer väldigt bra i pH-värden som är runt och under 5.5. Om man har problem med surt regn så kommer detta att sänka gräsmattans pH-värde vilket leder till att mossan trivs bättre och gräset sämre. Man kan enkelt mäta vad pH-värde är med mätstickor för att få klart för sig om pH-värdet har sjunkit. Om detta är fallet så kan man lägga på lite kalk på gräsmattan då kalken har som funktion att det neutraliserar pH till 7.

Ett föga känt knep mot mossa i gräsmattor – som samtidigt tar antraknos och andra gräsparasiter – är att använda Fulstopp kraftigt utspätt. Utspätt 500 gånger är faktiskt allt som behövs i gräs, 20 ml (2 cl) till 10 liter vatten. Perfekt om man har ryggspruta eller vattnar ut med vattenkanna – och billigt.

järnsulfat

Man kan också använda järnsulfat eller mossa gti för att bekämpa mossan. Järnsulfatet fungerar på så sätt att det helt enkelt torkar ut mossan så den inte fortsätter att växa. Fördelen är att det i mycket liten utsträckning skadar djur- och växtlivet i övrigt. Mossa gti innehåller också järnsulfat som aktiv substans, men det är väldigt mycket dyrare än att köpa rent järnsulfat (på t.ex. allt-fraktfritt.se som även har en smart spridarramp till vattenkanna) som man blandar själv.

Järnsulfaten köper man i säck eller olika storlekar täta plasthinkar till lågpris på allt-fraktfritt.se (1 säck kostar mindre än 1 liter Mossa GTI som är 288 gram järnsulfat och resten vatten). Sedan blandar man ca en eller två deciliter med 10 liter vatten beroende lite på hur mycket mossa man har i sin gräsmatta. Sedan vattnar man helt enkelt hela gräsmattan med blandningen, räkna med att du får göra ett flertal blandningar och se verkligen till att du lyckas sprida blandningen med spridarmunstycke så det kommer på all mossa.

För att resumera vad jag började med; vad fungerar då bäst? Mellan järnsulfat, mossa gti och kalk så skulle jag säga att en kombination av dem fungerar bäst (förutom Fulstopp, som är bättre och miljövänligare); men se till att du inte betalar väldigt mycket för något som i praktiken är väldigt billig, jag syftar givetvis på järnsulfat och mossa gti.

Mossa i gräsmattan och på huset

Varje år slösar vi svenskar miljontals kronor och åtskilliga timmar på att försöka få bort mossa och lavar från våra hus och gräsmattor. Ibland kan det nästan liknas vid en oändlig process då till exempel grön mossa som växer på gräsmattan oftast återkommer nästkommande sommar så länge vi inte gräver upp hela gräsmattan och ersätter den med en helt ny. Det finns dock ett par trix som man hjälpa till att underlätta detta arbete.

Det är inte bara i gräsmattan som mossa och lavar växer, det är även på, i, under och över våra hus, mer eller mindre. Specifikt lavar brukar egentligen bara ha ett estetiskt intrång på våra ägor och de är faktiskt rätt så harmlösa. De brukar till och med bara bra indikationer på hur bra luften är där de lever.

Normalt så brukar man säga att ju mer lavar som växer, desto renare är luften i dess omgivning. Även om vissa kan tycka att det inte ser så trevligt ut så ska man vara glad då man svart på vitt bor på ett ställe där omgivningen är hälsosam.

Det finns ett par ställen där man dock skulle föredra att det växte så mycket mossa och det är bland annat mossa på stenplattor, i gräsmattan, på takpannor och mossa på asfalt. Det finns ett rätt så enkelt knep för att bekämpa mossa.

Man tar och blandar en till två deciliter järnsulfat med tio liter vatten för varje 50 kvm gräsmatta. Häll på det under våren runt april-maj för bästa effekt. Detta eliminerar nästan garanterat tillväxt av mossa i gräsmattan.

Ett ännu bättre knep är Bensaltensid, som kan läggas på med ryggspruta eller en ny Kärcher högtryckstvätt med kembehållare. Bensaltensid tar bort en massa svamp och annat i gräset på samma gång, idealiskt till golfbanor där man kan späda ut det 350 gånger och köra var 3-4 vecka och få ett sagolikt gräs.

Man kan även gödsla gräsmattan under början av säsongen för att på så sätt hjälpa gräset att växa sig över mossan och på så sätt kväva den istället för att det motsatta sker. Då mossa trivs på skuggiga ställen brukar det ofta vara där som den växer bäst. Det finns vissa gräsarter som är anpassade att växa i skuggigare miljöer och det kan rekommenderas att så dessa på de platser där mossan håller på att ta över.

Mossan kommer dock alltid att ha ett övertag mot gräset. Vanligt svenskt gräs som de flesta har i sin gräsmatta växer inte mer när temperaturen i jorden går ner under 10 grader, den avstannar helt. Mossan däremot fortsätter att växa så länge den har tillgång till vatten, det vill säga, mossan slutar att växa först när tjälen lägger i marken. Således börjar också mossan växa i gräsmattan före gräset.

Var ska man då vara försiktig med att mossa växer?

Traditionellt sätt kan mossa börja växa på tak och ibland på stenplattor som ligger i direkt anslutning till huset eller husgrunden. Risken är att mossa börjar växa in mot huset och förhindra den respiration som ett hus behöver. Resultatet kan med tiden bli att mögel, alger och hussvampar börjar växa mellan mossan och huset och det kan i sin tur ge upphov till en rad problem.

Även om mossa kan verka som ett problem för många husägare så är det en naturlig och nödvändig del av vårt ekosystem. Mossor bryter ner alla organiska material i naturen så att den återställs till vad den var. Om ett träd eller ett djur dör i naturen så kommer detta sakta men säkert att försvinna från naturen, och det är tack vare mossa som detta är möjligt.